Paksi Sportegyesület hírei2010. március 26.
Beszámoló a Paksi Sportegyesület Elnökségének 2009. évi munkájáról


Tisztelt Közgyűlés!

A 2004. évi I. törvény, a Sporttörvény előírásainak megfelelően az egyesület Elnöksége idén is összehívta a Közgyűlést, ahol számot ad az előző évben végzett munkájáról, és kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolóját.

A 2009-es év során az Elnökség hat elnökségi ülést tartott, melyek során összesen 19 határozatot hozott. A törvényi előírásoknak megfelelően a szakosztályokat beszámoltatta végzett munkájukról.

A szakosztályok létszáma 2009-ben:

Szakosztály
Taglétszám
Karate
48
Labdarúgás
119
Ökölvívás
35
Ritmikus Gimnasztika
97
Tájfutás
18
Tenisz
54
Összesen
371

2009-ben közel 30%-kal növekedett az egyesületi taglétszám, ami igen jelentős eredmény városunkban, ahol széles spektrumú sportkínálat várja a mozogni vágyókat.

Karate Szakosztály:

A karate szakosztály bázisa a Deák Ferenc Általános Iskola, ahol az RG szakosztállyal közösen folynak az edzések a terem két oldalán. A szakosztály 30-35 fő aktív versenyzőből és 30-35 kezdő, gyermekből tevődik össze. Magas szintű az utánpótlás nevelés, akikből kiváló junior és felnőtt versenyzők válnak, jól mutatja ezt, hogy az ország legeredményesebb felnőtt csapata itt található. A szakosztály az elmúlt évet igen eredményesnek könyvelheti el. Azokon a versenyeken, melyeken elindultak, mindig dobogós helyeket szereztek.

Az edzőtáborokban sikeres övvizsgát tettek versenyzőink. Többen közülük meghívást kaptak a válogatottba. Nyár elejére Záborszki Zoltán már évek óta edzőtábort szervezett, melyen saját sportolóinkon kívül több vidéki versenyző is képezte magát, amely az elmúlt évben is övvizsgákkal, danvizsgákkal zárult. Az elmúlt év világversenyeire már nemzetközi bírót is sikerült delegálni. Az elmúlt évben Magyarországon (Egerben) megrendezett világbajnokságra a szakosztály több sportolóját is meghívták a nemzeti válogatottba, akik kiemelkedő eredményeikkel tovább öregbítették Egyesületünk és a város hírnevét. Rizsányi Kata II. hely, 11-13 éves lány csapat III. hely, Bogdán Attila II. hely, 11-13 éves fiú csapat III. hely.

2010-ben a tervek szerint cél a továbbképzések alkalmával újabb övfokozatok megszerzése, a karate népszerűsítése városunkban, valamint az eszközkészlet fejlesztése, a versenyeken az elmúlt évek sikeres szerepléseinek folytatása.

Ritmikus Gimnasztika Szakosztály:

A szakosztály változatlan feltételek mellett működött az elmúlt évben is. Az RG bázisiskolája a Deák Ferenc Általános Iskola, ahol a karatésokkal közösen, függönnyel elválasztva tartják az edzéseket. A legtöbb gyerek ennek az iskolának a tanulója, sőt versenyzőink a diákolimpia versenyrendszerében az iskola neve alatt indulnak.

Azonban már az óvodában igyekeznek a gyerekekkel ezt a sportágat megszerettetni, hiszen a ritmikus gimnasztikát nem lehet elég fiatalon elkezdeni. Falusi Lívia az óvodák nagycsoportosainak is tart foglalkozást, Hermesz Anita a nagyobbakkal foglalkozik. 2009-től már a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában az első és második osztályosoknak is tartanak foglalkozásokat edzőink. Így jelenleg 90 főre emelkedett a szakosztály taglétszáma, ami igen számottevő előrelépés.

Egyre több városi és városkörnyéki rendezvényen vesznek részt nagy sikerrel gyerekeink. A Közművelődési Kht. Által meghirdetett „Ki mit tud” versenyen arany minősítést ért el egy csapatunk, sőt a gálaműsorban való szereplésre is felkérték gyerekeinket.
Az idei évre célkitűzés a diákolimpiai versenyeken az eredmények megőrzése, a második osztályosok versenyeztetése, valamint a fellépési, bemutatkozási lehetőségek bővítése.

Tenisz Szakosztály:


A szakosztály alapvetően négy klasszikus feladatot lát el: toborozza és képzi a legkisebbeket, fejleszti az ifjúsági és utánpótlást, csapatszinten részt vesz az országos bajnokságban, és nem utolsó sorban lehetőséget biztosít az amatőr és tömegsport számára. A rendszeresen edző és oktatott gyermek utánpótlás játékosállomány létszáma az előző évhez képest kb. 20 %-kal nőtt. Ezt elsősorban a kétszer egyhetes sikeres nyári tenisztábornak köszönhetjük, illetve a szeptember elején PSE-ASE közös rendezésében megtartott I. Paksi Sportágválasztónak. Jelenlegi létszám 60 fő stabil, kb. 15-20 alkalmanként játszó gyerek.

Rompf Nándor és Tárnok László foglalkoznak zömében a legkisebb korosztállyal. A nyári, salakpályás szezon 2009-ben sem okozott gondot, a téli igen. Szerencsére azon kell gondolkodnunk, hogyan kezeljük a téli szezon viszonylagos helyszűke miatti gyermeki „életerőt és játékos kedvet”. A 10-18 évesekkel Kacsó Tibor, Tárnok László, Barta Attila edzők foglalkoznak. Összességében – az alkalmi játékosokkal együtt – közel harmincan játszanak e korosztályban.

A legeredményesebbeket, legtehetségesebbeket – természetesen elszántság és „szülői szándék” jelenlétével – Barta Attila, mint vezető edző átveszi, edzi és versenyezteti. Ifjúsági játékosaink továbbfejlődésének egyik sajnos maradandó példája problémája, - valószínű minden szakosztály problémája -, hogy sokszor már a középiskola választással kikerülnek látókörünkből, felsőoktatási intézménybe kerüléskor pedig szinte csak az alkalmi vendégjáték jelenthet eredményességet. Férfi felnőtt csapatunk előző évi eredményén javítva megszerezte csoportjában a 6. helyet, így jogosult 2010-ben is a másodosztályban való szereplésre.

Az amatőrök szervezésével, versenyei rendezésével 2009-től a szakosztály szabadidő és tömegsport felelőse, Gulyás Zoltán foglalkozik. A létszám 60-70 fő, többségében téli-nyári bérlettel rendelkező. Ez kb.15%-os növekedés 2008-hoz képest.

Tájfutó Szakosztály:

A szakosztály versenyzői, sportolói korábban zömében a Vak Bottyán Gimnázium tanulói közül kerültek ki. Mittler tanár úr nyugdíjba vonulása után Kiss Gábor, saját nevelésű sportolónk vette át az edzői stafétát. Sajnos a jórészt gimnazista korú tájfutók abbahagyták a versenyzést, helyettük azonban egy jóval fiatalabb generációval kezdett el foglalkozni. A jelenlegi korosztályt 12-14 éves korú sportolók alkotják, akiknek ez az első és fő sportáguk. Az elmúlt év során 29 versenyen, valamint egy téli (vértesi) és egy nyári (mecseki) edzőtáborban vettek részt a fiatalok.

A Középtávú Országos Bajnokságon sajnos senkinek sem sikerült az „A” döntőbe jutni, viszont a 8 indulónkból 5 fő már a „B” döntőbe jutott, ami azt jelenti, hogy látni egy lassú fejlődést az októberben kezdő gyerekeken. Az őszi időszakot lezárandó és ezzel együtt évzáró jutalomversenyként egy közkedvelt rendezvényre utaztak el Olaszországba. A verseny egy hosszabb távú sprint verseny volt, amelyet Velencében rendeztek meg. Minden kategóriában kb. 100 induló rajtolt el. A legjobb helyezést Kiss Péter érte el az F21C kategóriában egy 14. helyezéssel. Egyesületünk versenyzői közül még Kiss Gábor (24.) és Lénárt Viktória (32.) ért el jó eredményt.

A szakosztályaink közötti kiváló együttműködést bizonyítja az is, hogy az ürge mezei edzésekhez a tájfutók a tenisztelepen lévő öltözőket veszik igénybe.
2010-es célkitűzés további utánpótlás sportolók toborzása, amelyre a testnevelő tanárok bevonásával van lehetőség, illetőleg nagyon jó alkalom erre a Paksi Sportágválasztó is, amelyen 2009-ben is több diák lelkesen ismerkedett a tájfutással. Újabb térképek készítése is szükségesnek bizonyul, melyek egy részét Kiss Gábor maga készíti el. A sportolók technikai felkészültségét fogja segíteni pécsi és a szegedi tájfutó szakosztállyal közös edzőtábor is. További célkitűzés még a az egyéni és szakosztályi ranglistán való előbbre lépés.

Ökölvívó Szakosztály:

Ökölvívóink is sikeres, eredményekben gazdag évet zárhattak. A sportolói létszám növelése érdekében lehetőséget biztosítanak a „kedvtelésszerű” sportolásra, akikből aztán a későbbiek folyamán versenyzők lehetnek.

Októberben a szakosztály, a hagyományokhoz híven megrendezte a meghívásos Paks Kupát a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sportcsarnokában. Színvonalas mérkőzéseket láthatott a közönség. A hazai legjelentősebb klubok mellett 2009-ben is képviseltette magát Arad csapata, akikkel ökölvívóink hosszú évek óta ápolnak jó kapcsolatot. Az év folyamán megrendezett versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Kajtár László, Feil Ádám és Szakály Sándor edzőtrió tanítványa Sárközi Béla, aki bekerült a nemzeti ifjúsági válogatottba is. A serdülő korosztályból Horváth Patrikot kell kiemelni, aki az év folyamán több versenyről is aranyéremmel térhetett haza.

2010-re célul tűzték ki ismét a Paks Kupa, valamint egy regionális verseny színvonalas megrendezését, az OB-n korcsoportonként I-III helyezések megszerzését, három-négy fő bejutását a válogatott keretbe, iskolákkal való szorosabb kapcsolattartást, valamint a szakosztályi létszám növelését.

Labdarúgó Szakosztály:

A PAKSI FUTBALL CLUB KFT. a megfelelő létszámú utánpótlás labdarúgó csapatok biztosítása érdekében együttműködési megállapodásokat kötött a városban működő, labdarúgó utánpótlásképzést folytató két egyesülettel, a Paksi Sportegyesülettel és az Atomerőmű Sportegyesülettel. A két sportegyesület szakmai munkáját az adott egyesületben működő utánpótlás szakág-vezető fogja össze, és irányítja, egyesületünkben Osztermájer Gábor.

Az utánpótlás edzők kiválasztása és szerződtetése az utánpótlás labdarúgók magas színvonalú képzésének figyelembevételével történt. Az edzők képesítése és szakmai képzettsége az elvártak felettiek, hiszen szinte valamennyi edzőnk „A” licenc-szel rendelkezik. A két egyesületben működő korosztályok edzői óvodás kortól egészen az U19-es csapatig bezárólag a folyamatos képzés mellett toborzókat is tartanak az óvodákban és a helyi, valamint környékbeli általános iskolákban.

Három általános iskolával együttműködési megállapodás született, mely szerint az iskola testnevelői is bekapcsolódnak a labdarúgó korosztályos képzésbe, az iskolák lehetőséget biztosítanak a tornatermek használatára, valamint a délutáni iskolai programok közé beépítik a labdarúgást is. A Bezerédj iskola labdarúgó csapata – PSE nevelésű gyerekek – bejutott az Országos Diákolimpiára, ahol a 8. helyen végeztek.

Folyamatos a kapcsolat a régió hasonló, illetve alsóbb osztályokban játszó klubjaival, csapataival. A téli időszakban utánpótlás tornákat szervezünk minden korosztály számára, melyre a környékbeli csapatok is meghívást kapnak. Edzőink rendszeresen látogatják más csapatok mérkőzéseit, tehetséges gyerekek felkutatása céljából. Minden korosztály mellett szülői munkaközösség működik, akik anyagi és erkölcsi támogatásukkal segítik edzőink munkáját.

Elmondhatjuk, hogy az utóbbi három évben a tervszerű, kidolgozott program mentén haladó utánpótlásképzés zajlik a városban, melynek eredményei már most lemérhetőek, tapasztalhatóak, hiszen több saját nevelésű játékos is szerepet kapott már az NBI-es csapatban: Fiola Attila, Pap Roland, Bohner Roland. Az U19-es csapatunk az NBII-ben második helyet, míg az U17 szintén NBII-ben az első helyet szerezte meg. Az U13 és az U15 az NBI-es bajnokságban szerepel.

Létesítmények:

A felnőtt labdarúgó csapat NBI-beli szereplése a pályák terén is új, megoldandó feladatok elé állította az Egyesületet. 2009-ben nagy örömünkre önkormányzati beruházásban elkészült egy 100 x 64 méteres és egy 40 x 20 méteres műfüves labdarúgó pálya, amik nagymértékben megkönnyítették a felnőtt és utánpótlás csapatok edzéskörülményeit. Azonban ezzel együtt elveszítettünk egy, a vendégszurkolóknak eddig biztosított parkolási lehetőséget, amely komoly problémát okoz az NBI-es mérkőzések megrendezésében, hiszen előírás a vendégparkoló megléte.

A füves pályák nagymértékű felújítása elengedhetetlen, hogy gyermekeink sérülését elkerüljük. Házon belül sikerült megoldani a 2-es pálya felújítását, ám a folyamatos, rendkívül nagy terhelés következtében a minősége rohamosan romlik. A centerpálya felújítása is megtörtént, amelybe már külső szakértő céget is be kellett vonni. A dunakömlődi sporttelepen 2009-ben elengedhetetlenné vált a kispadok felújítása, átalakítása, ami feltétele volt a pálya hitelesítésének. Az atomerőmű segítségével sikerült ezt is megoldani. A tervek között szerepelt a pálya füvének felújítása is, ám az időjárás miatt ez a beruházás áthúzódott az idei évre.

A tenisztelepen a csarnok üzemeltetéséhez a PSE nem kap támogatást az Önkormányzattól, annak működtetését a téli és nyári pályabevételekből kell finanszírozni, mely bevételek a 2009-es évben is fedezték a csarnokkal kapcsolatos kiadásokat. A garanciális bejárás során felmerült hibát, a sátor szigetelését szakcéggel tudtuk orvosoltatni. Sikerült végrehajtani a csarnokvilágítás bővítését, valamint a műszaki felülvizsgálat során feltárt hibákat megszüntetni.

A szabadtéri pályák tavaszi felújítása is megtörtént, így rendkívül jó minőségben tudtuk a pályákat a sportolóknak biztosítani. 2010-re a feladatok között szerepel a salakos pályák locsoló és elektromos berendezéseinek felújítása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Elnökség 2009-es beszámolóját fogadja el.

Paks, 2010. február 11.

Dr. Blazsek Balázs
elnök  VISSZA A PSE HÍREKHEZ